O RAPUT-u.

RAPUT (Računalni asistent za podršku pri unosu teksta)

Računalni asistent za podršku pri unosu teksta je aplikacija koja osobama s jezičnim poremećajima (posebne jezične teškoće, disleksija i afazija) omogućava lakši, brži i točniji unos teksta te tako pospješuje njihovu proizvodnju pisanoga jezika.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije su:

  1. predviđanje teksta, čime se ubrzava unos teksta i povećava gramatička tonost istog te
  2. ispravak već unesenog teksta.

Specifičnost ove aplikacije očituje se u činjenici da je ona u prvom redu razvijena za osobe s jezičnim poremećajima obzirom da se jezične tehnologije na kojima aplikacija počiva temelje na empirijskim podacima prikupljenim znanstvenim pristupom ovoj populaciji ispitanika, a nastala je suradnjom dvaju područja, logopedije i računalne lingvistike.

Opis problematike

Osobe s jezičnim poremećajima kao što su posebne jezične teškoće, disleksija i afazija, imaju teškoća u proizvodnji pisanog jezika. Osim što tekst oblikuju sporije i s puno više pogrešaka, s obzirom na njihove teškoće u jezičnoj obradi, način pisanja i moguć raspon pogrešaka drugačiji su od onih urednih govornika.

Računalni programi koji mogu pomoći osobama s jezičnim poremećajima, a nisu napravljeni posebno za njih uključuju alate kojima se pisani tekst pretvara u govor i obrnuto, alate koji duže pisane tekstove svode na kraće te alate namijenjene za potporu u razdoblju usvajanja čitanja i pisanja prilagođene djeci, a kojima se potiče razvoj čitalačkih vještina. Dva su problema vezana uz uporabu ovih alata; većina je njih izrađena za engleski jezik te je neupotrebljiva za većinu drugih jezika, a što je najbitnije oni su razvijeni za opću populaciju.

Za osobe s jezičnim poremećajima zbog posebnosti u jezičnoj obradi bili bi prikladniji alati razvijeni u skladu s njihovim jezičnim obilježjima.

Na tržištu postoje i reklamiraju se računalni alati podrške osobama s jezičnim poremećajima (prvenstveno disleksijom), no zapravo je redovito riječ o alatima iz kategorija proizvoda namijenjenih općoj populaciji. No, čak ni takva računalna podrška nije razvijena za hrvatski jezik ili srodne jezike u regiji, a većinom su svi alati još uvijek ograničeni na engleski jezik.

Upravo su navedene činjenice bile okidač za ideju o razvoju aplikacije RAPUT (Računalni asistent za podršku pri unosu teksta).

Razvoj aplikacije započeo je izradom funkcionalne specifikacije projektnog zadatka te tehničko tehnološkom analizom zahtjeva projekta.

Uslijedilo je logičko modeliranje te izrada baze podataka, a zatim razvoj mrežnog servisa kao komponente koje omogućava komunikaciju i razmjenu informacija preko mreže.

Također, razvijeno je odgovarajuće dizajnersko UX rješenje s obzirom na ciljane korisnike.

Osim računalne aplikacije, podržane za aktualnu generaciju Internet preglednika – Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari i Google Chrome, razvijena je i mobilna aplikacija podržana na iOS, Android i Windows Phone mobilnim platformama.

Glavni cilj projekta

Ovim se projektom želio razviti računalni program koji će služiti kao podrška osobama s jezičnim poremećajima pri unosu teksta te im omogućiti predviđanje teksta i ispravak pogrešaka, oboje s visokim razinama točnosti.

Program je trebao biti razvijen specifično za populaciju osoba s jezičnim poremećajima jer se jezične tehnologije na kojima program počiva temelje na empirijskim podatcima prikupljenima znanstvenim pristupom ovoj populaciji ispitanika. Takav prilagođen proizvod jedinstvena je pomoć u svakodnevnim aktivnostima osoba s jezičnim poremećajima, ali i izvrsna podrška u jezičnoj terapiji.

Sukladno planu, RAPUT omogućava lakši, brži i točniji unos teksta te tako pospješuje proizvodnju pisanog jezika, jednu od prepreka u oslobađanju osobnih potencijala u obrazovanju i na tržištu rada osobama s posebnim jezičnim teškoćama, disleksijom i afazijom.

Ulazni parametri za ispunjenje ovog cilja rezultati su dobiveni provedbom aktivnosti stvaranja korpusa pisanog jezika osoba s jezičnim poremećajima s velikim brojem pojavnica te razvoj jezičnih tehnologija za predviđanje teksta pri unosu te uočavanje i ispravljanje pogrešaka u pisanom jeziku kao i ispitivanje pokreta očiju pri unosu teksta osoba s jezičnim poremećajima.

Specifičnost ove aplikacije očituje se u činjenici da je ona u prvom redu razvijena za osobe s jezičnim poremećajima obzirom da se jezične tehnologije na kojima aplikacija počiva temelje na empirijskim podacima prikupljenim znanstvenim pristupom ovoj populaciji ispitanika, a nastala je suradnjom dvaju područja, logopedije i računalne lingvistike.


Financiranje projekta


Razvoj aplikacije RAPUT sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije organiziran u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2: Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije.

Projekt u brojkama

Ukupna vrijednost projekta

2.361.168,13 HRK

EU udio financiranja

1.601.473,28 HRK

Razdoblje provede projekta

listopad 2014. - veljača 2016.

Prijavitelji

Sveučilište u zagrebu
 

Sveučilište u Zagrebu najstarije je, najveće i u akademskom i istraživačkom vodeće sveučilište u Republici Hrvatskoj.

NOSITELJ PROJEKTA

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je visoko učilište koje obrazuje stručnjake za rad s osobama s posebnim potrebama.

NOSITELJ PROJEKTA

Laboratorij za psiholingvistička istraživanja

Laboratorij za psiholingvistička istraživanja POLIN od 1999 okuplja suradnike različitih struka radi provođenja interdisciplinarnih istraživanja.

NOSITELJ PROJEKTA

Omni
Aspect d.o.o.
 

Omni Aspect d.o.o. je tehnološki lider u pružanju kompleksnih IT rješenja te je jedna od prvih kompanija certificirana po vodećem standardu za kvalitetu IT usluga - ISO 20 000.

PARTNER

Mogući modeli pretplate.